Łódź

Posts filed under Łódź

GG Biuro Rachunkowe Grażyna Gałężewska

Filed in ŁódźTags: , , ,

Biuro Usług Rachunkowo-Księgowych Dr Bernard Luciak i Wspólnicy sp. z o.o.

Filed in ŁódźTags: , , ,

Biuro nasze prowadzi działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2004 roku. Wśród naszych klientów są zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą jak i spółki prawa handlowego oraz spółki prawa cywilnego, stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje pożytku publicznego a także podmioty znajdujące się w upadłości lub likwidacji.

Szczegółowy zakres świadczonych usług ustalamy z każdym klientem indywidualnie w

zależności od jego potrzeb.

Posiadamy certyfikaty wydane przez Ministerstwo Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC prowadzonej działalności.

Istnieje możliwość kontaktu z nami w języku angielskim i niemieckim.

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach 9.00-15.00.

Kontakt w innych godzinach niż wskazane powyżej jest możliwy po uzgodnieniu z pracownikiem biura.

Alkabar Sp. z o.o.

Filed in ŁódźTags: , , , ,

ALKABAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa od 2004 roku. Podstawową działalnością spółki jest profesjonalne świadczenie usług księgowych oraz kadrowo – płacowych dla małych i średnich firm. Prowadzimy obsługę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, spółek działających na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych podmiotów.

Posiadamy wymagane uprawnienia w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 4070/97).

Doświadczona i wykwalifikowana kadra daje gwarancję solidności i wysokiej jakości wykonania powierzonych zadań. Potrafimy dostosować się do specyfiki każdej firmy, unikamy szablonowego podejścia do klienta. Gwarantujemy całkowitą poufność wszelkich informacji dotyczących naszych klientów, zarówno w czasie współpracy jak i po jej zakończeniu.

iDora-lodz.pl Dorota Wieczorek

Filed in ŁódźTags: , ,

Chcesz być wolny od zmartwień podatkowych i zus? Zleć obsługę księgową nam, a my poprowadzimy Cię profesjonalnie aby wizja kontroli nie spędziła Ci snu z powiek.

Elite Consulting Co. Sp. z o.o. / oddział Łódź

Filed in ŁódźTags: , , ,

Witamy w Firmie Elite Consulting Co. Sp. z o.o.

Świadczymy usługi outsourcingowe dla firm na terenie Łodzi i okolic. Firma posiada dwa oddziały ściśle ze sobą współpracujące w celu zapewnienia swoim klientom maksimum jakości w rozwiązywaniu problemów trapiących przedsiębiorców .

Dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia założycieli Firmy udało się zapewnić szeroki wachlarz usług z zakresu wdrożeń informatycznych i usług rachunkowych.

Biuro Rachunkowe działa od stycznia 1998 roku. Nabyte przez ten czas doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych firm różnych branż procentuje w sprawnym i pewnym rozliczeniu zobowiązań publicznoprawnych.

W ten sposób zapewniamy swoim klientom możliwość zaoszczędzenia własnego czasu i zasobów. Dzięki czemu mogą się koncentrować na realizacji misji przedsiębiorstwa i rozwoju działalności gospodarczej, zwiększając w ten sposób swoją konkurencyjność na rynku.

GK Biuro Rachunkowe Gabriela Kwiatkowska

Filed in ŁódźTags: , , ,

Zajmujemy się usługami księgowości w pełnym zakresie (ryczałt, KPiR, pełna rachunkowość) obsługą kadr i płac oraz doradztwem podatkowym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjno-prawnych.

Powierzenie nam prowadzenia księgowości daje przedsiębiorcom wymierne korzyści: spokój i poczucie bezpieczeństwa, zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta, wyczerpujące informacje i pełną poufność powierzonych spraw.

Gwarantujemy sprawne komunikowanie się, poza tym oferujemy odbiór dokumentów w siedzibie firmy klienta.

Nasze Biuro Rachunkowe prowadzone jest przez doradcę podatkowego. Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty oraz ubezpieczenie OC.

Biuro Podatkowo-Rachunkowe Bogumił J. Kurowski

Filed in ŁódźTags: , ,

Biuro Podatkowo-Rachunkowe  Bogumił J. Kurowski działa od 01.10.1994 roku.

Siedziba: Łódź, ul. Przybyszewskiego 199/205 (kompleks dawnego Polmozbytu)

Właściciel Bogumił Jakub Kurowski jest doradcą podatkowym wpisanym na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod numerem 3978.

Wykształcenie: ukończone studia (mgr) na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego.

Doświadczenie zawodowe: praca w Urzędzie Skarbowym, samodzielne prowadzenie Biura.

Biuro obsługuje podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w zakresie wszystkich zobowiązań podatkowych  (PIT, CIT, VAT, PCC, spadki i darowizny), ubezpieczeń społecznych i opłat lokalnych jak również w zakresie kadr i BHP – prowadząc właściwą dla danego podatnika obsługę księgową.

Biuro podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

Na zlecenie klientów doradca wykonuje zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracji i kontroli podatkowej wszystkich instancji jak i w sprawach postępowań sądowo-administracyjnych. Uczestniczy również w postępowaniach kontrolnych (art. 281a o.p.)

Biuro Rachunkowe Profit-US Krystyna Urszula Szamotuła

Filed in ŁódźTags: , ,

Biuro Rachunkowe „Profit-US” jest firmą rodzinną działającą nieprzerwanie od 1992r, której właścicielem jest Krystyna Urszula Szamotuła Doradca Podatkowy nr 05979.

Przez ponad 20 lat działalności zaufało nam wiele podmiotów gospodarczych. Coraz częściej klientami biura bywają Dzieci naszych Klientów, które dorastały na naszych oczach, a obecnie poprzejmowały i z sukcesami prowadzą rodzinne interesy.

Największą wartością biura rachunkowego Profit-US są nasi ludzie – Zgrany i prywatnie zaprzyjaźniony ze sobą zespół, chętnie podnoszący swoje kwalifikacje i wzajemnie się wspierający. Prawdziwy team, który zawsze realizuję zasadę, " Twój problem – jest również moim problemem – razem na pewno zdołamy go rozwiązać"

Ta bardzo dobra atmosfera w codziennej pracy sprawia, że nawet najmniejsza jednoosobowa firma zawsze jest traktowana „po królewsku” i zawsze może liczyć na to, że będzie dla nas najważniejsza.

KPW Audytor Sp. z o.o.

Filed in ŁódźTags: , ,

Kancelaria Biegłych Rewidentów KPW Audytor Sp. z o.o. w swoim podstawowym zakresie działalności posiada badanie i przegląd sprawozdań finansowych, oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kadr i płac dla wszystkich rodzajów i typów firm (w tym również dla Wspólnot Mieszkaniowych), prowadzących działalność w oparciu o pełną księgowość, książkę przychodów i rozchodów czy na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

W ramach świadczonych przez nas usług kierujemy się przede wszystkim rzetelnością, dokładając wszelkiej staranności w wykonywaną przez nas na Państwa rzecz pracę.

Wyznajemy zasadę, iż maksymalny profesjonalizm w działaniu przekłada się na satysfakcję klienta.

Firma Najder

Filed in ŁódźTags: , ,

Nasze biuro rachunkowe powstało w 1991 roku.

Od tego też czasu zdobywa doświadczenie w branży rachunkowo – księgowej. Posiadamy wszelkie uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności. Naszym zadaniem jest odciążenie Państwa od spraw księgowych, abyście mogli skoncentrować się na działalności podstawowej. Nasza praca opiera się na zaufaniu i bezpieczeństwie. Gwarantujemy poufność przekazywanych informacji.

Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędami Skarbowymi i ZUS

Specjalizujemy się głównie w obsłudze małych i średnich firm w zakresie :

  • Ksiąg rachunkowych
  • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Ewidencji zakupów i sprzedaży dla podatku VAT
  • Kadr i płac (listy płac, umowy zlecenie, umowy o dzieło, deklaracje ZUS)
  • Form uproszczonych – ryczałt – karta podatkowa

Naszymi klientami są:

  • Firmy jednoosobowe
  • Spółki cywilne
  • Podmioty prawa handlowego (sp. j., sp. z o.o.)

Współpracujemy z kancelariami adwokackimi i notarialnymi rozszerzając zakres świadczonych usług i zapewniając bezpieczeństwo wszystkim naszym klientom. Zapraszamy do współpracy.