Krosno

Posts filed under Krosno

Biuro rachunkowe „Kapitał” spółka z o. o.

Filed in KrosnoTags: , , ,

Biuro rachunkowe Kapitał spółka z o. o. prowadzi działalność gospodarczą od 1999 roku. Właściciel Biura posiada licencję Ministra Finansów Nr 21734/2001
z 14.02.2001 r.

Biuro dokonuje rozliczeń finansowych podmiotów gospodarczych prowadzących księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, ewidencję ryczałtową.

Biuro utrzymuje stałe kontakty z instytucjami finansowymi. Pomaga nowym przedsiębiorcom w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Biuro współpracuje
z bankami, znajdując źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorców

Biuro szczególną uwagę zwraca na nowoczesne formy prowadzenia księgowości, pozwalającej na interaktywną wymianę danych pomiędzy klientem a Biurem.

Biuro posiada Certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego roku 2013 wystawiony przez Centrum Informacji Księgowej.

Safona. Biuro rachunkowe. Obsługa firm i osób fizycznych. Szubra R.

Filed in Krosno

Rachmistrz. Kancelaria doradcy podatkowego. Biuro rachunkowe. Kuciel G.

Filed in Krosno

Podkarpacie. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

Filed in Krosno

Perfekt. Biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowe. Pięta Z.

Filed in Krosno

Patla Grzegorz. Doradztwo

Filed in Krosno

Pacek Bożena, doradca podatkowy. Kancelaria podatkowa

Filed in Krosno

Naftali. Biuro rachunkowe

Filed in Krosno

Naftali. Biuro rachunkowe. Paściak Barbara. Kompleksowe usługi księgowe

Filed in Krosno

Młynarczyk Grzegorz. Kancelaria biegłego rewidenta

Filed in Krosno